Seminarium: Hur ska vi få svar från en mångkulturell befolkning?

Kraven på marknads- och opinionsundersökningar förändras i takt med både teknisk utveckling och förändringar i befolkningens sammansättning. Vårt heldagsseminarium på Frimurarhotellet i Linköping, det så kallade ”Frimisseminariet”, handlar därför om mätning i vid bemärkelse – från hur vi väljer ut och söker upp respondenter till det att vi ställer frågor.

Vi tar vid seminariet upp frågor som: Mäter vi rätt? Hur når vi en alltmer flerspråklig och mångkulturell population? Kan vi få fler att svara genom spelifiering  (gamification), det vill säga använda  spelmekanismer för att engagera respondenterna mer i uppgiftslämnandet? Kan vi få ner bortfallet genom att erbjuda olika insamlingsmetoder?

Datum och tid: 18 oktober 09:15 – 17:00 – detaljerat program finns här.

Plats: Frimurarehotellet i Linköping

Pris: Seminariet kostar 32oo kronor exklusive moms för medlemmar i Surveyföreningen och 3400 kronor för icke-medlemmar. För anmälan som kommer in senast den 18 september inför
vi även en boka-tidigt-rabatt på 300 kr på ovanstående priser!

Anmälan: Anmäl dig snarast möjligt till gosta.forsman(a)telia.com

Ta del av hela programmet här: Program för Frimisseminariet 2016

 

Välkommen på workshop i de ökande bortfallens tid

Surveyföreningen och Statistiska institutionen i Stockholm bjuder in till en workshop i två dagar, 26-27 maj, med fokus på datainsamling, urval och skattning. Workshopen äger rum på Stockholms universitet.

Pris

Workshopen kostar 2000 kronor för medlemmar i Surveyföreningen och 2500 kronor för icke-medlemmar.

Anmälan

Anmäl dig senast 20 maj till Per.Gosta.Andersson(a)stat.su.se
Information om hur du betalar avgiften kommer senare! Först till kvarn gäller.

Ta del av hela programmet här! Program för workshop på Stockholms universitet 26-27 maj

 

 

Årsmöte 15 mars 2016 i Stockholm

Härmed utlyses Surveyföreningens årsmöte tisdagen den 15 mars på Klara Konferens, Vattugatan 6, Stockholm.

I anslutning till det formella årsmötet kommer sedvanligt att hållas föredrag inom surveyområdet, i år av Jörgen Brewitz, Rolf Sundberg och årets uppsatsvinnare (hemlig). Komplett agenda går att ladda ner här.

Anmälan görs senast 26 februari till Surveyföreningens sekreterare, Jonas Ortman: sekrsurvey@gmail.com

Dagen före mötet, d.v.s. 14 mars, har Svenska Statistikfrämjandet sitt årsmöte och den kvällen bjuder Svenska Statistikfrämjandet sina medlemmar på middag, anmälan till denna middag sker separat och information om detta kommer på Statistikfrämjandets hemsida.

Varmt välkomna!

Bästa Surveyuppsats 2015

Har du handlett, skrivit eller ”bara” läst en uppsats inom surveyområdet på kandidat- eller masternivå, som du anser värd att uppmärksamma? Anmäl den då till Surveyföreningens tävling om bästa uppsats! Uppsatsen ska ha lagts fram under läsåret 2015.

Nominerade uppsatser bedöms utifrån graden av originalitet och nyskapande, relevans i metodansats med avseende på vald problemställning, genomförande och klarhet i framställningen.

Vinnande uppsats utses av en jury bestående av styrelsen för Surveyföreningen. Prissumman är på 7500 kr och överlämnas i samband med Surveyföreningens årsmöte den 15 mars i Stockholm. Huvudsyftet med tävlingen är att stimulera intresset för samhällsstatistisk undersökningsmetodik bland studenter och handledare i grundutbildningen.

Skicka din nominering till Surveyföreningens ordförande Per Gösta Andersson, senast 15 februari.
per.gosta.andersson@stat.su.se

Big Data – vad är det och hur kan det användas

Surveyföreningen arrangerade måndagen den 30e november 2015 ett halvdagsseminarium om Big Data på Klara Konferens i Stockholm.

Agendan och föreläsningsanteckningar från alla presentationer går att hitta på seminariets egna sida (Dokument –> Workshopar –> Big Data).

 

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes