Välkommen till Surveyföreningens årskonferens

Surveyföreningen inbjuder till ÅRSKONFERENS i Lund mellan kl 9 och 15 fredagen den 24 mars 2017 i Matematikhuset, sal 228, Sölvegatan 18 i Lund.

Varmt välkommen till en dag med intressanta föredrag och samtal om surveystatistik. I år erbjuds bland annat

  • Summering av hur statistikundervisningen ser ut på universiteten
  • Årets Tore Dalenius-talare
  • Uppsatsprisvinnare (hemlig)

Här nedan kan du ladda ned programmet:

Konferensen är öppen för alla som är intresserade och är gratis. Årsmötes-förhandlingarna riktar sig dock enbart till Surveyföreningens medlemmar. Motioner kan lämnas in fram till 24 februari 2017.

Anmälan och frågor
Skicka anmälan (med namn och organisationstillhörighet) eller frågor till Jonas Ortman:
sekrsurvey@gmail.com

Sista anmälningsdag är måndagen den 20:e mars. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller!

Kvalitetsseminarium 2017: Hantering av kvalitetsfrågor

Surveyföreningen arrangerar ett heldagsseminarium om kvalitet med inriktning på Hantering av kvalitetsfrågor torsdagen den 23 februari, 09:00 – 16:15.

Plats: Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm

Anmälan: Senast den 16:e februari – anmäl dig här!

Program: Läs och ladda ner programmet här

Seminariet inleds med en beskrivning av hur man kan hantera Big data och svåra frågekonstruktioner. Därefter följer ett par presentationer som visar vad vi har lärt oss om kvalitet/kvalitetsbrister i surveyundersökningar genom exempelvis opinionsmätningarna inför valet i England, där de flesta visade fel (och varför). Likaså hur det kan fungera genom att avstå från svåruppnåeliga vetenskapliga krav och i stället använda sig av ”Best practices”. Avslutningsvis redovisas hur man idag arbetar med kvalitetsarbete i praktiken. SCB ger en kort presentation av nya legala krav på kvalitet när det gäller officiell statistik och som kommer att publiceras i januari. Dessutom kommer ett par stora undersökningsföretag att redovisa hur de arbetar med kvalitetsfrågor.

Konferencier är Lilli Japec som är vetenskaplig rådgivare åt GD på SCB.

Boka redan nu in den 23 februari i almanackan. Om du vill försäkra dig om en plats kan du redan nu förhandsanmäla dig till Åke Wissing via e-post: ake@wissing.se.

 

Nu finns presentationerna från Frimisseminariet att ladda hem

Alla presentationer från årets upplaga av Frimisseminariet finns nu att läsa och ladda hem här: http://www.frimis.com/frimis-2016-presentationer-22561766

Tack till alla som kom och medverkade!

Seminarium: Hur ska vi få svar från en mångkulturell befolkning?

Kraven på marknads- och opinionsundersökningar förändras i takt med både teknisk utveckling och förändringar i befolkningens sammansättning. Vårt heldagsseminarium på Frimurarhotellet i Linköping, det så kallade ”Frimisseminariet”, handlar därför om mätning i vid bemärkelse – från hur vi väljer ut och söker upp respondenter till det att vi ställer frågor.

Vi tar vid seminariet upp frågor som: Mäter vi rätt? Hur når vi en alltmer flerspråklig och mångkulturell population? Kan vi få fler att svara genom spelifiering  (gamification), det vill säga använda  spelmekanismer för att engagera respondenterna mer i uppgiftslämnandet? Kan vi få ner bortfallet genom att erbjuda olika insamlingsmetoder?

Datum och tid: 18 oktober 09:15 – 17:00 – detaljerat program finns här.

Plats: Frimurarehotellet i Linköping

Pris: Seminariet kostar 32oo kronor exklusive moms för medlemmar i Surveyföreningen och 3400 kronor för icke-medlemmar. För anmälan som kommer in senast den 18 september inför
vi även en boka-tidigt-rabatt på 300 kr på ovanstående priser!

Anmälan: Anmäl dig snarast möjligt till gosta.forsman(a)telia.com

Ta del av hela programmet här: Program för Frimisseminariet 2016

 

Välkommen på workshop i de ökande bortfallens tid

Surveyföreningen och Statistiska institutionen i Stockholm bjuder in till en workshop i två dagar, 26-27 maj, med fokus på datainsamling, urval och skattning. Workshopen äger rum på Stockholms universitet.

Pris

Workshopen kostar 2000 kronor för medlemmar i Surveyföreningen och 2500 kronor för icke-medlemmar.

Anmälan

Anmäl dig senast 20 maj till Per.Gosta.Andersson(a)stat.su.se
Information om hur du betalar avgiften kommer senare! Först till kvarn gäller.

Ta del av hela programmet här! Program för workshop på Stockholms universitet 26-27 maj

 

 

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes