Välkommen på workshop i de ökande bortfallens tid

Surveyföreningen och Statistiska institutionen i Stockholm bjuder in till en workshop i två dagar, 26-27 maj, med fokus på datainsamling, urval och skattning. Workshopen äger rum på Stockholms universitet.

Pris

Workshopen kostar 2000 kronor för medlemmar i Surveyföreningen och 2500 kronor för icke-medlemmar.

Anmälan

Anmäl dig senast 20 maj till Per.Gosta.Andersson(a)stat.su.se
Information om hur du betalar avgiften kommer senare! Först till kvarn gäller.

Ta del av hela programmet här! Program för workshop på Stockholms universitet 26-27 maj

 

 

Årsmöte 15 mars 2016 i Stockholm

Härmed utlyses Surveyföreningens årsmöte tisdagen den 15 mars på Klara Konferens, Vattugatan 6, Stockholm.

I anslutning till det formella årsmötet kommer sedvanligt att hållas föredrag inom surveyområdet, i år av Jörgen Brewitz, Rolf Sundberg och årets uppsatsvinnare (hemlig). Komplett agenda går att ladda ner här.

Anmälan görs senast 26 februari till Surveyföreningens sekreterare, Jonas Ortman: sekrsurvey@gmail.com

Dagen före mötet, d.v.s. 14 mars, har Svenska Statistikfrämjandet sitt årsmöte och den kvällen bjuder Svenska Statistikfrämjandet sina medlemmar på middag, anmälan till denna middag sker separat och information om detta kommer på Statistikfrämjandets hemsida.

Varmt välkomna!

Bästa Surveyuppsats 2015

Har du handlett, skrivit eller ”bara” läst en uppsats inom surveyområdet på kandidat- eller masternivå, som du anser värd att uppmärksamma? Anmäl den då till Surveyföreningens tävling om bästa uppsats! Uppsatsen ska ha lagts fram under läsåret 2015.

Nominerade uppsatser bedöms utifrån graden av originalitet och nyskapande, relevans i metodansats med avseende på vald problemställning, genomförande och klarhet i framställningen.

Vinnande uppsats utses av en jury bestående av styrelsen för Surveyföreningen. Prissumman är på 7500 kr och överlämnas i samband med Surveyföreningens årsmöte den 15 mars i Stockholm. Huvudsyftet med tävlingen är att stimulera intresset för samhällsstatistisk undersökningsmetodik bland studenter och handledare i grundutbildningen.

Skicka din nominering till Surveyföreningens ordförande Per Gösta Andersson, senast 15 februari.
per.gosta.andersson@stat.su.se

Big Data – vad är det och hur kan det användas

Surveyföreningen arrangerade måndagen den 30e november 2015 ett halvdagsseminarium om Big Data på Klara Konferens i Stockholm.

Agendan och föreläsningsanteckningar från alla presentationer går att hitta på seminariets egna sida (Dokument –> Workshopar –> Big Data).

 

Frimis 2015

Årets Frimisseminarium hölls onsdagen 11e november på Frimurarehotellet i Linköping.

Alla presentationer från seminariet går att hitta på Frimis egen hemsida.

 

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes