Archive for the ‘Seminarium’ Category

kvalitetsseminarium 2019 Nya möjligheter – för surveystatistiker

Välkommen till Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2019. I takt med att surveyundersökningar har drabbats av allt större kvalitetsproblem har intresset för kvalitetsfrågor allt mer aktualiserats. Det är idag sällan relevant att betrakta urval som baserats på sannolikhetsurval som regelrätta sannolikhetsurval när man har tagit hänsyn till bortfall och andra felkällor. Under de första två decennierna efter millennieskiftet […]

Årskonferens

Dags för årsmöte för Surveyföreningen. Årsmötet kommer att hållas den 22 mars på Göteborgs universitet. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2019-02-22. Klicka nedan för kallelse och program till Årkonferensen.

Anmäla till Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2019

Hej! Nu går det att anmäla sig till Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2019. Huvudtemat för Surveyföreningens årliga kvalitetsseminarium 2019 är Nya möjligheter – för surveystatistiker. Big data är inte längre helt nytt. Det finns redan många tillämpningar med både stora fördelar och möjligheter, men även uppenbara risker. Samtidigt växer andra typer av informationskanaler explosionsartat. Genom exempelvis allt […]

Presentationer i Frimis2018 och GOD JUL!

Nu är presentationer i Frimisseminariet 2018 tillgängliga under Dokument. Med en snapsvisa som Åke framförde i Frimisseminariet önskar Surveyföreningen alla vänner God Jul och Gott Nytt År!

Frimisseminariet 2018

Sedan 1995 har vi årligen inbjudit till ett heldagsseminarium på Frimurarehotellet i Linköping om aktuella metodfrågor kring marknads- och opinionsundersökningar. Onsdagen den 28 november 2018 på Frimurarehotellet i Linköping är det dags igen! Program och mer info om Frimis 2018 Anmälan: Vi föreslår alla intresserade att boka in onsdagen den 28 november för Frimisseminariet. Anmälan […]

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes