Archive for the ‘Information’ Category

kvalitetsseminarium 2019 Nya möjligheter – för surveystatistiker

Välkommen till Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2019. I takt med att surveyundersökningar har drabbats av allt större kvalitetsproblem har intresset för kvalitetsfrågor allt mer aktualiserats. Det är idag sällan relevant att betrakta urval som baserats på sannolikhetsurval som regelrätta sannolikhetsurval när man har tagit hänsyn till bortfall och andra felkällor. Under de första två decennierna efter millennieskiftet […]

Årskonferens

Dags för årsmöte för Surveyföreningen. Årsmötet kommer att hållas den 22 mars på Göteborgs universitet. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2019-02-22. Klicka nedan för kallelse och program till Årkonferensen.

Anmäla till Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2019

Hej! Nu går det att anmäla sig till Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2019. Huvudtemat för Surveyföreningens årliga kvalitetsseminarium 2019 är Nya möjligheter – för surveystatistiker. Big data är inte längre helt nytt. Det finns redan många tillämpningar med både stora fördelar och möjligheter, men även uppenbara risker. Samtidigt växer andra typer av informationskanaler explosionsartat. Genom exempelvis allt […]

Nominering till Årets bästa surveyuppsats 2018

Surveyföreningen utser även i år vinnare i tävlingen Årets bästa surveyuppsats. Syftet med tävlingen är att stimulera intresset för surveystatistik och undersökningsmetodik bland studenter och handledare i grundutbildningen. Uppsatsen kan belysa ett renodlat statistiskt perspektiv men även ämnen som kompletterar och/eller ersätter surveystatistik genom andra datakällor än traditionella stickprovsundersökningar är välkomna att nomineras. Nominerade uppsatser […]

Presentationer i Frimis2018 och GOD JUL!

Nu är presentationer i Frimisseminariet 2018 tillgängliga under Dokument. Med en snapsvisa som Åke framförde i Frimisseminariet önskar Surveyföreningen alla vänner God Jul och Gott Nytt År!

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes