Archive for the ‘Information’ Category

Årets kvalitetsseminarium 2018

Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2018 har titeln: Kvalitet i enkät- och opinionsundersökningar med tonvikt på hur man hanterar frågekonstruktion och partisympatimätningar. Frågeformuläret är en av de absolut viktigaste hörnpelarna i en undersökning. Det utgör grunden för att man ska kunna mäta det man avser att mäta (validitet) och att resultaten ska kunna analyseras och tolkas på rätt […]

Presentationer från seminariet om nya krav på kvalitet vid officiell statistik

Hej! Nu är presentationer från seminariet om nya krav på kvalitet vid officiell statistik (20171018) tillgängliga. Länk här: http://statistikframjandet.se/survey/arkiv/workshopar/ Surveyföreningen

Surveyföreningens styrelse 2017

Surveyföreningens styrelse för år 2017 valdes i årsmötet den 24 mars 2017 och konstituerades i styrelsemötet den 19 maj 2017. Surveyföreningens styrelse 2017

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes