120302 Workshop – En statistisk undersökning – från ax till limpa

Workshop den 2 mars i Stockholm
En statistisk undersökning: Från ax till limpa
Garnisonen, Stockholm

En statistisk undersökning innefattar ett stort antal steg, som tillsammans bildar en enhet. Seminariet avser att ge en bred översikt av dessa delar, men också genomföra en fördjupning inom några områden. En intressant dag utlovas! Seminariet riktar sig till alla som arbetar med eller på annat sätt kommer i kontakt med surveyundersökningar. För arrangemanget svarar Surveyföreningen.

Program
10.00–10.05 Välkommen

10.05–10.55 Från sakproblem till rapport – en undersöknings olika delar
Åsa Greijer, Statisticon
Ladda hem bilder från föredraget

10.55–11.45 Att designa frågor och svarsalternativ Fredrik Scheffer, SCB
Ladda hem bilder från föredraget

11.45–13.00 Lunch

13.00–13.50 Bortfallets konsekvenser – varför det kan vara ett problem
Ann-Marie Flygare, SCB
Ladda hem bilder från föredraget
13.50–14.00 Avslutande diskussion

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes