110527 Workshop om bortfall

Workshop den 27 maj 2011 i Stockholm
Bortfall
Garnisonen, Stockholm

Bortfall i undersökningssammanhang är ett ständigt aktuellt och brännande problem. Trenden med minskande svarsfrekvenser gör det angeläget att man uppmärksammar konsekvenser av bortfall, att man arbetar med lämpliga förebyggande åtgärder och att man har metoder för att minska effekter av ett uppkommet bortfall. Seminariet belyser bortfallsproblematik ur ett brett perspektiv. En intressant dag utlovas!
Seminariet riktar sig till alla som arbetar med eller på annat sätt kommer i kontakt med surveyundersökningar. För arrangemanget svarar Surveyföreningen.

Program

10.00–10.05 Välkommen

10.05–10.55 SCB:s bortfallsprojekt
Jan Hörngren, SCB
Ladda hem bilder från föredraget

10.55–11.45 Konsekvenser av bortfall
Åke Wissing, ISI Wissing
Ladda hem bilder från föredraget

11.45–13.00 Lunch

13.00–13.50 Bortfallsproblematik ur ett metodperspektiv
Daniel Thorburn, Stockholms universitet
Ladda hem bilder från föredraget

13.50–14.00 Avslutande diskussion

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes