Workshopar och seminarium

Dokumentation från egna workshopar

2018-02-15 Kvalitet i enkät- och opinionsundersökningar

Marika Wenemark: Enkätmetodik med respondenten i fokus

Dan Hedlin: Reflektioner med exempel på frågekonstruktion ur verkliga livet

Lina Fjelkegård: Frågor och svar – om frågekonstruktion i enkät och intervjuundersökningar

Toni Leonoff 10 Tips to Create Surveys Like a Pro

Åke Wissing: Modell för att få fram en fungerande enkät

Johan Martinsson: Partisympatimätningar i Sverige

Regina Vilkènas: Att mäta opinionen – hur följer SCB upp kvalitet och osäkerhet i PSU

Toivo Sjörén: Opinionsundersökningar i ständig förändring – att förändra utan att förlora jämförbarhet

David Ahlin: Nya vägar och fler datakällor – hur kan vi kombinera det nya med det etablerade

Fredrik Furtenbach Ekot-Sveriges Radio

Lars Truedsson

Ulf Kristofferson TV4-Väljarbarometer

2017 Seminariet om nya krav på kvalitet vid officiell statistik

Presentation från Joakim Malmdin

Presentation från Angélica Naesman

Presentation från Elisabet Andersson

 

2016
Heldagsseminarium om webbpanelundersökningar

 

2015
Seminarium om Big Data
Kvalitet i webbpanelundersökningar

 

2012
En statistisk undersökning: Från ax till limpa

 

2011
Registerbaserad statistik (tillsammans med FMS)
Frimis – aktuella metodfrågor för undersökare
Bortfall
Webbpanelundersökningar

 

2010
Väljarbarometrar (Stockholm)
Väljarbarometrar (Göteborg)

 

2009
Att lämna uppgifter – en viktig uppgift2008
Statistik – Juridik – Etik
Att tänka på vid mätning och frågekonstruktion
Medlyssning – en del av ett kvalitetssäkringssystem i intervjuundersökningar2007
Granskning och imputering
Att undersöka rörliga populationer (Workshop 28/3 2007)2006
Blandade insamlingsmetoder (Workshop 30/11 2006)
Skolstatistik ur ett metodperspektiv (Workshop 21/9 2006)
Nya metoder i samband med kund- och marknadsundersökningar (Workshop 18/5 2006)
Carl-Erik Särndal: Femtio år av utveckling inom surveyteori och praktik (Workshop 22/2 2006)2005
Analys av medicinska surveydata (Workshop 1/6 2005)
Kundundersökningar och kvalitetsmätningar (Workshop 7/4 2005)2004
Brukar- och kundundersökningar (Workshop 11/11 2004)
Urval och estimation (Workshop 10/5 2004)
Uppgiftslämnarbörda för organisationer (Workshop 2/3 2004)2003
Surveymetodik för folkhälsoundersökningar (Workshop 3/12 2003)
Vägtrafikundersökningar (Workshop 22/5 2003)
Bortfall (Workshop 1/4 2003)2002
Telefonundersökningar (Workshop 14/11 2002)
Partisympatiundersökningar (Workshop 23/4 2002)
Frågekonstruktion och urvalsstorlek (Workshop 9/4 2002)
Datamining (Workshop 13/3 2002)2001
Urvalsstorlek (Workshop 4/12 2001)
Frågekonstruktion (Workshop 6/11 2001)
Analysmetoder vid bortfall (Workshop 4/4 2001)
Bortfall (Workshop 14/3 2001)
Borfallsutveckling och bortfallsorsaker (Workshop 13/2 2001)

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes