Stora kommunikatörspriset till SCB

Föreningen Sveriges Kommunikatörer delar varje år ut det så kallade Stora kommunikatörspriset i fem olika kategorier. Priset går till personer och organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation under det senaste året. Stora kommunikatörspriset 2017 i kategorin ”Bästa kommunikation offentlig kommunikation” gavs till Statistiska centralbyrån för dess satsning ”Sverige i siffror” med motiveringen:

I en tid där ogrundade påståenden ofta tas för sanningar är pålitlig statistik ett viktigt verktyg för omvärldsförståelse och kritisk granskning. Teamet bakom SCB:s satsning ”Sverige i siffror” har lyckats förmedla statistik på ett sätt som är lättillgängligt, tydligt och engagerande. Dessutom har de lyckats med konststycket att ta fram en tonalitet som lyfter fram berättelserna och människorna bakom siffrorna.

Man kan erinra sig att satsningen ”Sverige i siffror” tidigare fått Statistikfrämjandets utmärkelse ”Årets statistikfrämjare 2015”.

Statistikfrämjandets nya styrelse

Längst fram (från vänster): Anna Lindgren, Maria Juhlin. Stående: Magnus Ohlsson, Patrik Rydén, Linnea Johansson Kreuger, Sabri Danesh, John Öhrvik, Jan Wretman (Qvintensen, ej medlem av styrelsen), Åke Wissing. Alf Fyhrlund, Hans Alberg och Rebecka Jörnsten saknas på bilden.

Efter årsmötet 2017-03-23 ser Statistikfrämjandets styrelse ut så här:

Ordförande: John Öhrvik

Vice ordförande: Patrik Rydén

Skattmästare: Maria Juhlin

Sekreterare: Linnea Johansson Kreuger

Webbansvarig: Alf Fyhrlund

Klubbmästare: Sabri Danesh

Övriga ledamöter: Magnus Ohlsson och Silke Tindrebäck

Medlemsföreningarnas representanter:

Åke Wissing (Surveyföreningen)
Anna Lindgren (FMS)
Hans Alberg (Industriell statistik)
Rebecka Jörnsten (Cramérsällskapet)

Årets statistikfrämjare

Årets statistikfrämjare 2017 blev Rolf Sundberg, med motiveringen:

Rolf Sundberg är en välkänd profil från institutionen för matematisk statistik, Stockholms universitet. På Statistikfrämjandets årsmöte i Lund mottog Rolf sitt diplom och berättade sedan informellt och engagerat om erfarenheter och lärdomar från sin långa karriär.

Statistikfrämjandets vårkonferens 2017

I samband med Statistikfrämjandets årsmöte i Lund den 23 mars 2017 hölls den traditionella vårkonferensen, denna gång med temat opinionsundersökningar. Tre föredragshållare var inbjudna: Patrick Sturgis (University of Southampton), Karin Nelson (Inizio) och Mikaela Järnbert (SCB).

Read more »

Indstats utbildningssida

Föreningen industriell statistik har lagt ned mycket arbete för att ordna övningar eller illustrationer (simuleringar, animeringar) av diverse centrala begrepp inom statistisk analys. Dessa är producerade med medlemmarna inom ‘”Ind Stat” och ”SFK-StaM” i centrum, men föreningen tycker att det skulle vara roligt om andra, t.ex. personer inom Statistikfrämjandet, utnyttjade sidan.  Föreningen industriell statistik välkomnar också förslag på förbättringar eller ytterligare övningar.

Länk till sidan: http://ovn.ing-stat.se .

Program för Svenska statistikfrämjandets årskonferens i Lund 2017-03-23

trust-them-1024x604

Tema: Opininsundersökningar med Patrick Sturgis – University of Southampton, Karin Nelsson – Inizio och Mikaela Järnbert – SCB  (Picture from PMP)

English translation: Program Lund 2017

Torsdag 23 mars: Vårkonferens på temat opinionsundersökningar och årsmöte i MH:A salen, Matematikhuset, Sölvegatan 18a, Lund kl. 10.00-17.00

Middag kl 18:30 i Lunchrummet Matematisk Statistik, Sölvegatan 18a, Lund

Statistikfrämjandet bjuder men för att delta krävs skriftlig anmälan med uppgift om eventuell kostavvikelse. Om man anmäler sig till middagen men uteblir debiteras 400 kr.

Anmälan görs på https://goo.gl/forms/uLyldt8B8YsN4fnq2 senast 2017-03-13.

Fredag 24 mars: Sektionernas årsmöten, seminarier m.m.

Read more »

ÅRSMÖTE OCH VÅRKONFERENS SVENSKA STATISTKFRÄMJANDET 2017

John Öhrvik

Den 23 mars anordnas föreningens årskonferens i MH:A salen, Matematikhuset, Sölvegatan 18a, Lund. Konferensen har som tema ”Opinionsundersökningar”. Registrering äger rum 09.30-10.00.

Konferensen startar kl 10.00 och pågår till cirka kl 17. Det blir intressanta föredrag av inbjudna föreläsare under temat för konferensen samt av årets statistikfrämjare. Mer detaljerad information kommer att efterhand läggas upp på Statistikfrämjandets hemsida.

Statistikfrämjandet inbjuder till middag kl 18.30 i Lunchrummet Matematisk Statistik, Sölvegatan 18a, Lund.

Cramérsällskapet, Föreningen för medicinsk statistik, Industriell statistik och Surveyföreningen håller sina respektive årsmöten fredagen den 24 mars.

Registrering till årsmöte med vårkonferens och middag görs senast den 13 mars på länken nedan

https://goo.gl/forms/uLyldt8B8YsN4fnq2

Observera att anmälan till middagen är bindande. Du betalar inget för middagen men vid uteblivande kommer en avgift på 400 kr att debiteras.

Varmt välkomna

John Öhrvik

Ordförande

Om Hans Rosling

Hans Rosling avled den 7 februari 2017, 68 år gammal. Han var läkare och professor i internationell hälsa. Allmänt känd blev han för sina intresseväckande presentationer av statistik rörande global hälsoutveckling.

År 2006 utsågs han av Statistiska föreningen till årets statistiker med motiveringen: ”Hans Rosling och stiftelsen Gapminder har på ett innovativt sätt lyckats kombinera kunnande inom folkhälsovetenskap med befintlig statistik och tekniska visualiseringsmöjligheter. Med hjälp av datoriserade animeringar beskrivs utvecklingen inom hälsa och välfärd i ett internationellt perspektiv på ett levande och pedagogiskt sätt. Hans Rosling och stiftelsen Gapminder når med sitt sätt att förmedla statistik en mycket bred åhörarskara.”

År 2014 utsågs han av Svenska statistikfrämjandet till årets statistikfrämjare med motiveringen: ”Hans får utmärkelsen för sina insatser att göra statistiken lättillgänglig och begriplig för den  breda allmänheten och för att han genom sina gedigna kunskaper och goda pedagogiska förmåga får många att lyssna.”

Följande text är baserad på material från Karolinska institutets hemsida samt sammanställd och bearbetad av Qvintensens redaktör, Jan Wretman.

Read more »

Nominering till Årets statistikfrämjare

Till Årets statistikfrämjare utses en eller flera personer verksamma i eller anknutna till Sverige som gjort en slagkraftig insats på statistikområdet som under det senaste året givet publik uppmärksamhet.

Insatsen kan bestå av en innovativ metod, en smart analys eller på ett framgångsrikt sätt ha utmanat en etablerad sanning.

Vi inbjuder härmed alla medlemmar att ge förslag på en eller flera personer som uppfyller ovanstående kriterier. Skicka förslaget med motivering till John Öhrvik på e-postadressen john.ohrvik@ki.se senast den 3 februari 2017.

Utdelningen av priset kommer att äga rum vid Svenska statistikfrämjandets årsmöte i Lund den 23 mars 2017.

Välkommen med nomineringar!

Statistikfrämjandets styrelse

Utlysning av årsmöte i Svenska statistikfrämjandet 2017

Statistikfrämjandets årsmöte 2017 äger rum torsdagen den 23 mars. Årsmötet kommer att hållas i Lund. Närmare information om tid och plats kommer att skickas ut senare. Motioner till årsmötet skall ha inkommit till föreningens ordförande, adress: john.ohrvik@ki.se, senast tisdagen den 14 februari.

Svenska statistikfrämjandets styrelse

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes