Lucka #9: Fakta eller fiktion: om hur medier rapporterar om opinionsmätningar

Från Politologerna:

Detta är ett gästinlägg författat av Per Oleskog Tryggvason, doktorand, och Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, båda vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Inlägget bygger på deras vetenskapliga artikel Fact or Fiction? Investigating the Quality of Opinion Poll Coverage and its Antecedents i den internationella tidskriften Journalism Studies. En tidigare version av detta blogginlägg har publicerats i Qvintensen 2017:2 och i dess webbtidskrift.

4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress

We are pleased to announce that 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018) will be organized by Department of Statistics, Dokuz Eylul University. The congress will be held in Ilıca Hotel, Cesme, Izmir,Turkey between  28-30 April, 2018.

Read more »

Computational Social Science på Linköpings universitet

Masterprogrammet i Computational Social Science (CSS) är en spetsutbildning som ska ge de studerande de kunskaper och färdigheter som behövs för att med hjälp av avancerade datorbaserade metoder analysera komplexa sociala processer och för att utveckla teoretiskt och empiriskt grundade förklaringar av viktiga samhällsfenomen. Exempel på sådana samhällsfenomen inkluderar skolors sociala och etniska segregering, företags tillväxt, samt politisk och kulturell förändring.

Programmet riktar sig till studenter med intresse för samhällsvetenskap som vill lära sig avancerade metoder för dataanalys inom områden såsom nätverksanalys, distribuerad databehandling och maskininlärning såväl som olika simuleringsmetoder.

För mer information besök programmets hemsida: www.liu.se/css

Qvintensen webbtidskrift

Många nya artiklar finns nu i Qvintensen webbtidskrift, som finns i försöksversion på https://statfr.blogspot.se. Kan läsas i mobil och webbplatta med s k responsiv design. Enkelt att skriva ut enskilda artiklar och dela dem i olika social media. Dessutom är det lätt att kommentera artiklarna.

Det går att söka på innehållet och att prenumerera på nya artiklar. Alla artiklar finns i ett gemensamt arkiv och man kan se vilka som har flest ”views”. Dessutom kan alla artiklar sorteras i olika vyer och översättas med hjälp av Google Translate.

Invitation: International Statistical Ecology Conference

As the 6th biennial International Statistical Ecology Conference (ISEC 2018) approaches, authors are now invited to submit an abstract of their presentation (oral or poster) for ISEC2018.  Submission deadline is Monday 15th January 2018. Registration for the conference will open in mid-November, consult the ISEC 2018 website http://www.isec2018.org when you submit your abstract.
Read more »

Joint Summer School Clustering, Data Analysis and Visualization of Complex Data

May 21-25, 2018, Catania (Italy)

The course is intended to achieve postgraduate training in special areas of statistics for both researchers and professional data analysts. The focus is on classification and clustering methods with particular emphasis on modern high-dimensional data sets (MHDS). MHDS have recently emerged because of the fast improvement in data acquisition, storage and processing. The availability of massive data sets are of large interest also in machine learning, data science and computer science. It applies in many contexts such as biological experiments, financial markets, astronomy, etc. Classification and clustering play a key role in this new paradigm to discover the inhomogeneous structure often underlying these data. Starting from basic concepts, the course will introduce the audience to novel techniques and software through extensive applications to real data.

More information available at http://www.clucla- summerschool.org/

Nominering till Årets statistikfrämjare

Till Årets statistikfrämjare utses en eller flera personer verksamma i eller anknutna till Sverige som gjort en slagkraftig insats på statistikområdet som under det senaste året givet publik uppmärksamhet.

Insatsen kan bestå av en innovativ metod, en smart analys eller på ett framgångsrikt sätt ha utmanat en etablerad sanning.

Vi inbjuder härmed alla medlemmar att ge förslag på en eller flera personer som uppfyller ovanstående kriterier. Skicka förslaget med motivering till John Öhrvik på e-postadressen john.ohrvik@regionvastmanland.se senast den 15 december 2017.

Utdelningen av priset kommer att äga rum vid Statistikfrämjandets årsmöte i Örebro den 22 mars 2018.

Välkommen med nomineringar!

Statistikfrämjandets styrelse

Relativ närhet – Vilket barn skall gå i vilken skola?

Många kommuner brottas med problemet hur man skall fördela barn till olika skolor. Då fler barn än vad det finns platser sökt till en viss skola så måste några barn placeras i annan skola. Inte sällan blir kommunen kritiserade eller stämda av besvikna föräldrar som vill överklaga kommunens placeringsbeslut. Lagtexten som skall styra dessa beslut är inte tydlig på vilken princip som skall användas. En princip som används i flera kommuner är den Relativa Närhetsprincipen. Denna princip är dock inte helt enkelt att förstå. Det är inte heller helt klart hur man skall hantera elevers, första-, andra- och tredjehandsval.

Mer info….

Workshop on Generalized Linear Mixed Models: Concepts and Applications

On 19.-22.3.2018 Natural Resources Institute Finland (Luke) organizes a Workshop on Generalized Linear Mixed Models: Concepts and Applications by Prof. Walter W. Stroup (University of Nebraska-Lincoln) in Luosto, Northern Finland.

NOTICE! Due to high season in Lapland, the registration deadline is already 30.11.2017!

See the link for more information about the event, registration fees etc.:

https://www.lyyti.fi/p/ Workshop_on_Generalized_ Linear_Mixed_Models_8054

Surveyföreningens kommande kvalitetsseminarium 2018

Surveyföreningen anordnar varje år ett så kallat kvalitetsseminarium. Nästa års kvalitetsseminarium kommer att äga rum torsdagen den 15 februari 2018. Det kommer att belysa kvalitet ur två olika synvinklar, båda väsentliga för undersökningsbranschen: frågekonstruktion och opinionsundersökningar.

Read more »

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes