NOMINERA TILL CRAMÉRPRISET 2018 SENAST 8/2

Cramérpriset utdelas årligen till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik. För att komma i fråga för årets pris skall avhandlingen med framgång offentligt försvarats under nomineringsperioden från 7 februari 2017 till 8 februari 2018.

En avgörande faktor är avhandlingens vetenskapliga kvalitet. Ett mått är om, och i så fall i vilka tidskrifter, avhandlingens artiklar blivit accepterade för publikation. Förutom detta kan även andra aspekter vägas in, såsom pedagogisk skicklighet och personliga egenskaper. Ett mått på den pedagogiska skickligheten kan vara hur väl avhandlingens inledning är skriven.

Read more »

Utlysning av Statistikfrämjandets årsmöte och vårkonferens 22-23/3

I år anordnas Statistikfrämjandets årmöte i Örebro torsdagen den 22 mars.

I samband med årsmötet hålls även Statistikfrämjandets vårkonferens. Temat för konferensen kommer den här gången att vara Data Science and statistics.

Som vanligt kommer även de fyra medlemsföreningarna hålla sina årsmöten dagen efter, det vill säga fredagen den 23 mars.

Mer information med gäster, program och anmälan kommer längre fram i vår.

Varmt välkomna önskar Statistikfrämjandets styrelse!

EMOS WEBINARS 2018

EMOS WEBINARS 2018:
Registrations for the next three EMOS Webinars are now open. Registration is on a first-come first-serve basis.

Webinar title: Web surveys
Presenters: Vasja Vehovar and Nejc Berzelak, University of Ljubljana
Date: 7 February 2018

Webinar title: Innovations in business statistics data collection
Presenter: Ger Snijkers, Statistics Netherlands
Date: 21 February 2018

Webinar title: Statistical monitoring of sustainable development at global, EU and national level (with a case study of Poland)
Presenters: Nicola Massarelli, Eurostat, and Monika Gorzelak, Statistics Poland
Date: 28 February 2018

You can check the content and register for these webinars at: http://konference.ef.uni-lj.si/emos/webinars/ where you will also find the recording of the webinar The European Statistical System that took place on 10 January 2018.

Årets kvalitetsseminarium 2018

Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2018 har titeln: Kvalitet i enkät- och opinionsundersökningar med tonvikt på hur man hanterar frågekonstruktion och partisympatimätningar.

Frågeformuläret är en av de absolut viktigaste hörnpelarna i en undersökning. Det utgör grunden för att man ska kunna mäta det man avser att mäta (validitet) och att resultaten ska kunna analyseras och tolkas på rätt sätt. Baserat på två nyutkomna böcker kommer detta att belysas ur såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv.

Opinionsundersökningar – och då framförallt partisympatiundersökningar – är sannolikt det som främst påverkar hela undersökningsbranschens image, på både kort och lång sikt. Hur de stora aktörerna bygger upp och hanterar sina opinionsundersökningar kommer att beskrivas av SCB, Sifo och Ipsos. Dessutom kommer vi att få en översikt över vad som görs i Sverige och insyn i det svenska valforskningsprogrammet från Göteborgs universitet. Vi avslutar med en paneldebatt där några av de främsta journalisterna som bevakar och kommenterar opinionsundersökningar deltar. De kommer bland annat att ge sin syn på de mätningar som kommer att bli aktuella inför valet 2018.

Seminariet kommer att äga rum torsdagen den 15 februari.

Mer info och anmälan: Inbjudan 2018. Eller nedan…. Read more »

Lucka #9: Fakta eller fiktion: om hur medier rapporterar om opinionsmätningar

Från Politologerna:

Detta är ett gästinlägg författat av Per Oleskog Tryggvason, doktorand, och Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, båda vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Inlägget bygger på deras vetenskapliga artikel Fact or Fiction? Investigating the Quality of Opinion Poll Coverage and its Antecedents i den internationella tidskriften Journalism Studies. En tidigare version av detta blogginlägg har publicerats i Qvintensen 2017:2 och i dess webbtidskrift.

4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress

We are pleased to announce that 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018) will be organized by Department of Statistics, Dokuz Eylul University. The congress will be held in Ilıca Hotel, Cesme, Izmir,Turkey between  28-30 April, 2018.

Read more »

Computational Social Science på Linköpings universitet

Masterprogrammet i Computational Social Science (CSS) är en spetsutbildning som ska ge de studerande de kunskaper och färdigheter som behövs för att med hjälp av avancerade datorbaserade metoder analysera komplexa sociala processer och för att utveckla teoretiskt och empiriskt grundade förklaringar av viktiga samhällsfenomen. Exempel på sådana samhällsfenomen inkluderar skolors sociala och etniska segregering, företags tillväxt, samt politisk och kulturell förändring.

Programmet riktar sig till studenter med intresse för samhällsvetenskap som vill lära sig avancerade metoder för dataanalys inom områden såsom nätverksanalys, distribuerad databehandling och maskininlärning såväl som olika simuleringsmetoder.

För mer information besök programmets hemsida: www.liu.se/css

Qvintensen webbtidskrift

Många nya artiklar finns nu i Qvintensen webbtidskrift, som finns i försöksversion på https://statfr.blogspot.se. Kan läsas i mobil och webbplatta med s k responsiv design. Enkelt att skriva ut enskilda artiklar och dela dem i olika social media. Dessutom är det lätt att kommentera artiklarna.

Det går att söka på innehållet och att prenumerera på nya artiklar. Alla artiklar finns i ett gemensamt arkiv och man kan se vilka som har flest ”views”. Dessutom kan alla artiklar sorteras i olika vyer och översättas med hjälp av Google Translate.

Invitation: International Statistical Ecology Conference

As the 6th biennial International Statistical Ecology Conference (ISEC 2018) approaches, authors are now invited to submit an abstract of their presentation (oral or poster) for ISEC2018.  Submission deadline is Monday 15th January 2018. Registration for the conference will open in mid-November, consult the ISEC 2018 website http://www.isec2018.org when you submit your abstract.
Read more »

Joint Summer School Clustering, Data Analysis and Visualization of Complex Data

May 21-25, 2018, Catania (Italy)

The course is intended to achieve postgraduate training in special areas of statistics for both researchers and professional data analysts. The focus is on classification and clustering methods with particular emphasis on modern high-dimensional data sets (MHDS). MHDS have recently emerged because of the fast improvement in data acquisition, storage and processing. The availability of massive data sets are of large interest also in machine learning, data science and computer science. It applies in many contexts such as biological experiments, financial markets, astronomy, etc. Classification and clustering play a key role in this new paradigm to discover the inhomogeneous structure often underlying these data. Starting from basic concepts, the course will introduce the audience to novel techniques and software through extensive applications to real data.

More information available at http://www.clucla- summerschool.org/

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes