6th International Statistical Ecology Conference – Early registration deadline is the end of this month

Less than 6 months from now we will have the pleasure to host you in St Andrews- the 6th International Statistical Ecology Conference is taking place on the 2nd to 6th July!

We would like to call your attention to the deadline for early registration – the end of March. Also, registration for our pre-conference workshops is proceeding rapidly and some are nearly full. So if you’ve not yet registered, the next couple of days are a good time to do so =]

Read more »

ICORS 2018 conference

The International Conference on Robust Statistics (ICORS) has been an annual international conference since 2001. The aim of the conferences is to bring together researchers and practitioners interested in robust statistics, data analysis and related areas. This includes theoretical and applied statisticians as well as data analysts from other fields, and leading experts as well as junior researchers and graduate students. The conference will cover all areas of statistics having a robustness component or a robustness perspective. New problems related to robust statistics and data analysis are also welcome.

Preparations for ICORS 2018 in Leuven, Belgium from 2 – 6 July 2018 are going well. We are looking forward to receive your abstracts! The abstracts deadline is March 31st. You can send them by email to  us at  icors18@kuleuven.be  using the template on the conference website  wis.kuleuven.be/events/icors18/ . All other information is on that website as well, and you can register there.

Hoping to see you at our conference,
Peter Rousseeuw, Stefan Van Aelst and Tim Verdonck

The 27th Nordic Conference in Mathematical Statistics

NORDSTAT 2018 will be held in Tartu, Estonia, June 26-29, 2018

Keynote speakers:

Aad van der Vaart (Leiden University)
Steffen Lauritzen (University of Copenhagen)
Håvard Rue (King Abdullah University of Science and Technology)
Hermann Thorisson (University of Iceland)
Pauliina Ilmonen (Aalto University)
Filip Lindskog (Stockholm University)
Tõnu Kollo (University of Tartu)

SJS lecturer:

Adeline Leclercq Samson (Université Grenoble Alpes)

Read more »

Program för Statistikfrämjandets årskonferens i Örebro 22 mars 2018

Vad: Vårkonferens och årsmöte

När: Torsdag 22 mars kl. 10.00-17.00.

Var: Hörsal B, Billbergshuset,
Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro Universitet,

Fakultetsgatan 1, Örebro

Karta över campus Örebro

Anmälan till vårkonferens: sekrfram@gmail.com senast 2017-03-14.

Middag efter årsmöte och vårkonferens kl. 19.00

Restaurang Stora Örebro, Stortorget 4, Örebro

Statistikfrämjandet bjuder på middagen, men för att delta krävs skriftlig anmälan med uppgift om eventuell kostavvikelse. Den som anmäler sig till middagen men uteblir utan att lämna återbud debiteras 600 kr.

Anmälan till middag: sekrfram@gmail.com senast 2017-03-14.

Glöm ej att uppge eventuella allergier.

Program för vårkonferens och årsmöte Read more »

Zurich R Courses for statistical data analysis: 2018 Program

The ”Zurich R Courses” are a continuing education program offered in cooperation of UZH and ETH Zurich. Within this program, we offer a series of introductory and specialized courses on data analysis and scientific programming with the free open-source software R, that are taught by international experts.

All of our courses are aimed at a broad public, with participants from academic, governmental, and professional fields. Therefore we would appreciate if you could forward this announcement to potentially interested colleagues.

Examples from the 2018 program: Read more »

​Uppsatstävling

Svensk demografisk förening (SDF) utlyser en tävling för uppsatser på C-, D- eller Mastersnivå examinerade vid svenska lärosäten. Målet är att belöna en demografiskt orienterad uppsats av hög kvalitet. Ämnet för uppsatsen bör därmed knyta an till befolkningsfrågor i historiskt, nutida eller metodologiskt perspektiv. Nytänkande och kreativitet vad gäller ämne, angreppssätt eller metod värdesätts i bedömningen, liksom aktualitet och resultatens användbarhet.

Bidrag från samtliga akademiska discipliner är välkomna!

Vinnaren belönas med ett stipendium på 5 000 kronor samt erbjuds möjligheten att hålla ett föredrag om sin uppsats.

Så här gör du för att delta

Read more »

NOMINERA TILL CRAMÉRPRISET 2018 SENAST 8/2

Cramérpriset utdelas årligen till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik. För att komma i fråga för årets pris skall avhandlingen med framgång offentligt försvarats under nomineringsperioden från 7 februari 2017 till 8 februari 2018.

En avgörande faktor är avhandlingens vetenskapliga kvalitet. Ett mått är om, och i så fall i vilka tidskrifter, avhandlingens artiklar blivit accepterade för publikation. Förutom detta kan även andra aspekter vägas in, såsom pedagogisk skicklighet och personliga egenskaper. Ett mått på den pedagogiska skickligheten kan vara hur väl avhandlingens inledning är skriven.

Read more »

Utlysning av Statistikfrämjandets årsmöte och vårkonferens 22-23/3

I år anordnas Statistikfrämjandets årmöte i Örebro torsdagen den 22 mars.

I samband med årsmötet hålls även Statistikfrämjandets vårkonferens. Temat för konferensen kommer den här gången att vara Data Science and statistics.

Som vanligt kommer även de fyra medlemsföreningarna hålla sina årsmöten dagen efter, det vill säga fredagen den 23 mars.

Mer information med gäster, program och anmälan kommer längre fram i vår.

Varmt välkomna önskar Statistikfrämjandets styrelse!

EMOS WEBINARS 2018

EMOS WEBINARS 2018:
Registrations for the next three EMOS Webinars are now open. Registration is on a first-come first-serve basis.

Webinar title: Web surveys
Presenters: Vasja Vehovar and Nejc Berzelak, University of Ljubljana
Date: 7 February 2018

Webinar title: Innovations in business statistics data collection
Presenter: Ger Snijkers, Statistics Netherlands
Date: 21 February 2018

Webinar title: Statistical monitoring of sustainable development at global, EU and national level (with a case study of Poland)
Presenters: Nicola Massarelli, Eurostat, and Monika Gorzelak, Statistics Poland
Date: 28 February 2018

You can check the content and register for these webinars at: http://konference.ef.uni-lj.si/emos/webinars/ where you will also find the recording of the webinar The European Statistical System that took place on 10 January 2018.

Årets kvalitetsseminarium 2018

Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2018 har titeln: Kvalitet i enkät- och opinionsundersökningar med tonvikt på hur man hanterar frågekonstruktion och partisympatimätningar.

Frågeformuläret är en av de absolut viktigaste hörnpelarna i en undersökning. Det utgör grunden för att man ska kunna mäta det man avser att mäta (validitet) och att resultaten ska kunna analyseras och tolkas på rätt sätt. Baserat på två nyutkomna böcker kommer detta att belysas ur såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv.

Opinionsundersökningar – och då framförallt partisympatiundersökningar – är sannolikt det som främst påverkar hela undersökningsbranschens image, på både kort och lång sikt. Hur de stora aktörerna bygger upp och hanterar sina opinionsundersökningar kommer att beskrivas av SCB, Sifo och Ipsos. Dessutom kommer vi att få en översikt över vad som görs i Sverige och insyn i det svenska valforskningsprogrammet från Göteborgs universitet. Vi avslutar med en paneldebatt där några av de främsta journalisterna som bevakar och kommenterar opinionsundersökningar deltar. De kommer bland annat att ge sin syn på de mätningar som kommer att bli aktuella inför valet 2018.

Seminariet kommer att äga rum torsdagen den 15 februari.

Mer info och anmälan: Inbjudan 2018. Eller nedan…. Read more »

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes