Styrelsen & Styrelsemöten

Styrelsen i Svenska statistikfrämjandet består av följande personer:

Ordförande: John Öhrvik

Vice ordförande: Patrik Rydén

Skattmästare: Maria Juhlin

Sekreterare: Linnea Johansson Kreuger

Webbansvarig: Alf Fyhrlund, alf.fyhrlund@gmail.com

Klubbmästare: Sabri Danesh

Övriga ledamöter: Magnus Ohlsson och Silke Tindrebäck

Medlemsföreningarnas representanter:

Åke Wissing (Surveyföreningen)
Anna Lindgren (FMS)
Hans Alberg (Industriell statistik)
Rebecka Jörnsten (Cramérsällskapet)

 

STYRELSEMÖTEN

2011: 2 februari, 4 april, 20 maj, 30 augusti, 27 september, 1 november, 6 december.

2012: 17 januari, 14 februari, 12 mars, 27 april, 30 maj, 31 augusti, 26 oktober, 7 december.

2013: 17 januari, 1 mars, 8 maj, 30 augusti, 21 oktober, 4 december.

2014: 15 januari, 28 februari, 11 april, 12 maj, 10 september, 14 november.

2015: 9 januari, 20 februari, 20 mars (fysiskt möte), 9 september, 18 september (beslut per capsulam), 23 oktober, 8 december

2016: 11 januari, 5 februari, 19 februari, 25 maj, 5 september, 3 november

2017: 9 januari, 30 januari, 16 februari, 17 april, 29 maj

MÖTESPROTOKOLL

Protokoll årsmöte 2011

Protokoll styrelsemöte 110404

Protokoll styrelsemöte 110520

Protokoll styrelsemöte 110830

Protokoll styrelsemöte 110927

Protokoll styrelsemöte 111101

Protokoll styrelsemöte 111206

Protokoll styrelsemöte 120117

Protokoll styrelsemöte 120214

Protokoll styrelsemöte 120312

Protokoll årsmöte 2012

Verksamhetsberättelse avseende år 2011

Protokoll styrelsemöte 120427

Protokoll styrelsemöte 120530

Protokoll styrelsemöte 120831

Protokoll styrelsemöte 121026

Protokoll styrelsemöte 121207

Protokoll styrelsemöte 130117

Protokoll styrelsemöte 130301

Protokoll årsmöte 2013

Verksamhetsberättelse avseende år 2012

Protokoll styrelsemöte 130508, bilaga

Protokoll styrelsemöte 130830

Protokoll styrelsemöte 131021

Protokoll styrelsemöte 131204

Protokoll styrelsemöte 140115

Protokoll styrelsemöte 140228

Protokoll årsmöte 2014

Protokoll styrelsemöte 140411

Protokoll styrelsemöte 140512

Protokoll styrelsemöte 140910

Protokoll styrelsemöte 141114

Protokoll styrelsemöte 150109

Verksamhetsberättelse avseende 2014.

Protokoll årsmöte 2015

Verksamhetsberättelse 2015

Protokoll årsmöte 2016

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes