Archive for the ‘Okategoriserade’ Category

Om Hans Rosling

Hans Rosling avled den 7 februari 2017, 68 år gammal. Han var läkare och professor i internationell hälsa. Allmänt känd blev han för sina intresseväckande presentationer av statistik rörande global hälsoutveckling. År 2006 utsågs han av Statistiska föreningen till årets statistiker med motiveringen: ”Hans Rosling och stiftelsen Gapminder har på ett innovativt sätt lyckats kombinera […]

Nominering till Årets statistikfrämjare

Till Årets statistikfrämjare utses en eller flera personer verksamma i eller anknutna till Sverige som gjort en slagkraftig insats på statistikområdet som under det senaste året givet publik uppmärksamhet. Insatsen kan bestå av en innovativ metod, en smart analys eller på ett framgångsrikt sätt ha utmanat en etablerad sanning. Vi inbjuder härmed alla medlemmar att […]

Utlysning av årsmöte i Svenska statistikfrämjandet 2017

Statistikfrämjandets årsmöte 2017 äger rum torsdagen den 23 mars. Årsmötet kommer att hållas i Lund. Närmare information om tid och plats kommer att skickas ut senare. Motioner till årsmötet skall ha inkommit till föreningens ordförande, adress: john.ohrvik@ki.se, senast tisdagen den 14 februari. Svenska statistikfrämjandets styrelse

International Statistical Ecology Conference, 2-6th July 2018

Welcome to the International Statistical Ecology Conference (ISEC 2018)! The conference will take place from 2nd-6th July 2018 at the University of St Andrews, Scotland Plenary speakers have been confirmed and information can be found on the speaker page. Associated workshops will take place prior to the conference (over the weekend). This website will be updated […]

Winter Conference in Statistics 2017 – registration is now open

From The Organising Committee The  Winter Conference in Statistics in Åre, 12-16 March, 2017, with topic Statistical analyses of big and high dimensional data – approached by Generalized Additive Models and Functional Data Analysis is now open for registration.

Hur mäta yrkestrafikens regelefterlevnad?

Från Statisticon Yrkestrafiken på väg regleras av ett omfattande regelverk som berör bland annat trafiksäkerhet, arbetsmiljö och konkurrensvillkor. Brott mot dessa regler ses som ett stort samhällsproblem och det finns ett behov av kunskap om hur reglerna efterlevs. Läs mer….

High Dimensional Statistics, theory and practice

From ECAS This course, taught in English, presents an introduction and recent advances in high dimensional statistics, with a special emphasis on main concepts of variable selection, nonparametric estimation, supervised and non-supervised classification and multiple testing. It will address theoretical, methodological and practical aspects of this field. This ECAS-SFdS course will be held in October 1-6, 2017 at La […]

THE WINTER CONFERENCE IN STATISTICS 2017

Från Cramérsällskapet The Winter Conference in Statistics 2017 is organised next year by the Department of Mathematics and Mathematical Statistics and the Department of Statistics at Umea University togheter with the Swedish Statistical Society (Svenska statistikfrämjandet). The title of the 46th Winter conference in Statistics is Statistical analyses of big and high dimensional data – […]

Inbjudan till Statistikerträffen i Göteborg den 14 september 2016

Välkommen till årets upplaga av ”Statistikerträffen” ett forum där statistiker kan mötas, diskutera, ventilera nya tillämpningsområden, knyta kontakter mm. Liksom föregående år står FMS som medarrangör när Statistikkonsulterna planerar att tillsammans med AstraZeneca i Mölndal och Matematisk Statistik på CTH/GU samt Hälsometri, Sahlgrenska Akademin bjuda in till årets statistikerträff. Vi kommer att få möjlighet att lyssna på föreläsare inom intressanta […]

Qvintensen Nr 1 2016

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes