Archive for the ‘Okategoriserade’ Category

Zurich R Courses for statistical data analysis: 2018 Program

The ”Zurich R Courses” are a continuing education program offered in cooperation of UZH and ETH Zurich. Within this program, we offer a series of introductory and specialized courses on data analysis and scientific programming with the free open-source software R, that are taught by international experts. All of our courses are aimed at a […]

​Uppsatstävling

Svensk demografisk förening (SDF) utlyser en tävling för uppsatser på C-, D- eller Mastersnivå examinerade vid svenska lärosäten. Målet är att belöna en demografiskt orienterad uppsats av hög kvalitet. Ämnet för uppsatsen bör därmed knyta an till befolkningsfrågor i historiskt, nutida eller metodologiskt perspektiv. Nytänkande och kreativitet vad gäller ämne, angreppssätt eller metod värdesätts i […]

NOMINERA TILL CRAMÉRPRISET 2018 SENAST 8/2

Cramérpriset utdelas årligen till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik. För att komma i fråga för årets pris skall avhandlingen med framgång offentligt försvarats under nomineringsperioden från 7 februari 2017 till 8 februari 2018. En avgörande faktor är avhandlingens vetenskapliga kvalitet. Ett mått är om, och i så fall i vilka tidskrifter, avhandlingens artiklar […]

Utlysning av Statistikfrämjandets årsmöte och vårkonferens 22-23/3

I år anordnas Statistikfrämjandets årmöte i Örebro torsdagen den 22 mars. I samband med årsmötet hålls även Statistikfrämjandets vårkonferens. Temat för konferensen kommer den här gången att vara ”Data Science and statistics”. Som vanligt kommer även de fyra medlemsföreningarna hålla sina årsmöten dagen efter, det vill säga fredagen den 23 mars. Mer information med gäster, program […]

EMOS WEBINARS 2018

EMOS WEBINARS 2018: Registrations for the next three EMOS Webinars are now open. Registration is on a first-come first-serve basis. Webinar title: Web surveys Presenters: Vasja Vehovar and Nejc Berzelak, University of Ljubljana Date: 7 February 2018 Webinar title: Innovations in business statistics data collection Presenter: Ger Snijkers, Statistics Netherlands Date: 21 February 2018 Webinar title: Statistical […]

Årets kvalitetsseminarium 2018

Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2018 har titeln: Kvalitet i enkät- och opinionsundersökningar med tonvikt på hur man hanterar frågekonstruktion och partisympatimätningar. Frågeformuläret är en av de absolut viktigaste hörnpelarna i en undersökning. Det utgör grunden för att man ska kunna mäta det man avser att mäta (validitet) och att resultaten ska kunna analyseras och tolkas på rätt sätt. Baserat på […]

Lucka #9: Fakta eller fiktion: om hur medier rapporterar om opinionsmätningar

Från Politologerna: Detta är ett gästinlägg författat av Per Oleskog Tryggvason, doktorand, och Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, båda vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Inlägget bygger på deras vetenskapliga artikel Fact or Fiction? Investigating the Quality of Opinion Poll Coverage and its Antecedents i den internationella tidskriften Journalism Studies. En tidigare version […]

4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress

We are pleased to announce that 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018) will be organized by Department of Statistics, Dokuz Eylul University. The congress will be held in Ilıca Hotel, Cesme, Izmir,Turkey between  28-30 April, 2018.

Computational Social Science på Linköpings universitet

Masterprogrammet i Computational Social Science (CSS) är en spetsutbildning som ska ge de studerande de kunskaper och färdigheter som behövs för att med hjälp av avancerade datorbaserade metoder analysera komplexa sociala processer och för att utveckla teoretiskt och empiriskt grundade förklaringar av viktiga samhällsfenomen. Exempel på sådana samhällsfenomen inkluderar skolors sociala och etniska segregering, företags […]

Qvintensen webbtidskrift

Många nya artiklar finns nu i Qvintensen webbtidskrift, som finns i försöksversion på https://statfr.blogspot.se. Kan läsas i mobil och webbplatta med s k responsiv design. Enkelt att skriva ut enskilda artiklar och dela dem i olika social media. Dessutom är det lätt att kommentera artiklarna. Det går att söka på innehållet och att prenumerera på nya […]

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes