Archive for the ‘Okategoriserade’ Category

ICORS 2018 conference

The International Conference on Robust Statistics (ICORS) has been an annual international conference since 2001. The aim of the conferences is to bring together researchers and practitioners interested in robust statistics, data analysis and related areas. This includes theoretical and applied statisticians as well as data analysts from other fields, and leading experts as well […]

The 27th Nordic Conference in Mathematical Statistics

NORDSTAT 2018 will be held in Tartu, Estonia, June 26-29, 2018 Keynote speakers: Aad van der Vaart (Leiden University) Steffen Lauritzen (University of Copenhagen) Håvard Rue (King Abdullah University of Science and Technology) Hermann Thorisson (University of Iceland) Pauliina Ilmonen (Aalto University) Filip Lindskog (Stockholm University) Tõnu Kollo (University of Tartu) SJS lecturer: Adeline Leclercq Samson […]

Program för Statistikfrämjandets årskonferens i Örebro 22 mars 2018

Vad: Vårkonferens och årsmöte När: Torsdag 22 mars kl. 10.00-17.00. Var: Hörsal B, Billbergshuset, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro Universitet, Fakultetsgatan 1, Örebro Karta över campus Örebro Anmälan till vårkonferens: sekrfram@gmail.com senast 2017-03-14. Middag efter årsmöte och vårkonferens kl. 19.00 Restaurang Stora Örebro, Stortorget 4, Örebro Statistikfrämjandet bjuder på middagen, men för att delta krävs skriftlig anmälan med uppgift om eventuell kostavvikelse. Den som […]

Zurich R Courses for statistical data analysis: 2018 Program

The ”Zurich R Courses” are a continuing education program offered in cooperation of UZH and ETH Zurich. Within this program, we offer a series of introductory and specialized courses on data analysis and scientific programming with the free open-source software R, that are taught by international experts. All of our courses are aimed at a […]

​Uppsatstävling

Svensk demografisk förening (SDF) utlyser en tävling för uppsatser på C-, D- eller Mastersnivå examinerade vid svenska lärosäten. Målet är att belöna en demografiskt orienterad uppsats av hög kvalitet. Ämnet för uppsatsen bör därmed knyta an till befolkningsfrågor i historiskt, nutida eller metodologiskt perspektiv. Nytänkande och kreativitet vad gäller ämne, angreppssätt eller metod värdesätts i […]

NOMINERA TILL CRAMÉRPRISET 2018 SENAST 8/2

Cramérpriset utdelas årligen till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik. För att komma i fråga för årets pris skall avhandlingen med framgång offentligt försvarats under nomineringsperioden från 7 februari 2017 till 8 februari 2018. En avgörande faktor är avhandlingens vetenskapliga kvalitet. Ett mått är om, och i så fall i vilka tidskrifter, avhandlingens artiklar […]

Utlysning av Statistikfrämjandets årsmöte och vårkonferens 22-23/3

I år anordnas Statistikfrämjandets årmöte i Örebro torsdagen den 22 mars. I samband med årsmötet hålls även Statistikfrämjandets vårkonferens. Temat för konferensen kommer den här gången att vara ”Data Science and statistics”. Som vanligt kommer även de fyra medlemsföreningarna hålla sina årsmöten dagen efter, det vill säga fredagen den 23 mars. Mer information med gäster, program […]

EMOS WEBINARS 2018

EMOS WEBINARS 2018: Registrations for the next three EMOS Webinars are now open. Registration is on a first-come first-serve basis. Webinar title: Web surveys Presenters: Vasja Vehovar and Nejc Berzelak, University of Ljubljana Date: 7 February 2018 Webinar title: Innovations in business statistics data collection Presenter: Ger Snijkers, Statistics Netherlands Date: 21 February 2018 Webinar title: Statistical […]

Årets kvalitetsseminarium 2018

Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2018 har titeln: Kvalitet i enkät- och opinionsundersökningar med tonvikt på hur man hanterar frågekonstruktion och partisympatimätningar. Frågeformuläret är en av de absolut viktigaste hörnpelarna i en undersökning. Det utgör grunden för att man ska kunna mäta det man avser att mäta (validitet) och att resultaten ska kunna analyseras och tolkas på rätt sätt. Baserat på […]

Lucka #9: Fakta eller fiktion: om hur medier rapporterar om opinionsmätningar

Från Politologerna: Detta är ett gästinlägg författat av Per Oleskog Tryggvason, doktorand, och Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, båda vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Inlägget bygger på deras vetenskapliga artikel Fact or Fiction? Investigating the Quality of Opinion Poll Coverage and its Antecedents i den internationella tidskriften Journalism Studies. En tidigare version […]

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes