FORSKARDOKTOR eller BITRÄDANDE PROFESSOR i statistik (tenure track) vid Svenska handelshögskolan

Institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik vid Hanken Svenska handelshögskolan söker en FORSKARDOKTOR (eng. Assistant Professor, 5-år, tenure track) eller BITRÄDANDE PROFESSOR (eng. Associate Professor, tenure track) i statistik i Helsingfors.

Hanken är ett ledande, internationellt ackrediterat (EQUIS, AMBA, AACSB) universitet med över 100 års erfarenhet av utbildning och forskning. Högskolan är verksam i både Helsingfors och Vasa.
Fr.o.m. 1.1.2019 ingår ämnet statistik i den nybildade Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi.

Arbetsuppgifter
Som forskardoktor/biträdande professor bedriver du egen forskning och undervisar.
Din undervisning är relevant för samtliga läroämnen på Hanken, du samarbetar med samtliga institutioner och bidrar till undervisningen i analytik (data analys) för alla Hanken-studerande.

Bedömningskriterier
Av en forskardoktor/biträdande professor krävs doktorsexamen inom ett relevant ämnesområde. För positionen krävs utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska. Vid bedömning och jämförande av sökandes meriter beaktas i första hand publicerade vetenskapliga artiklar och undervisningserfarenhet.

Lönesättning
Lönen betalas i enlighet med universitetens allmänna lönesystem i Finland och baserar sig på kompetens och individuell prestation. Förutom lönen kan en framgångsrik forskare erhålla publikationspremier från högskolans stiftelse.

Ansökan
Annonsen i sin helhet, med mera information om arbetsuppgifter, bedömningskriterier och ansökan  samt om Hankens tenure track hittar du på:
https://hanken.rekrytointi.com/paikat/index.php?jid=97&key=&o=A_RJ&rspvt=jirxruuq9y0ccg08kkowwo848o884so

Deadline för ansökan är 31.12.2018.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes