Förste intendent till enheten för miljöforskning och övervakning vid Naturhistoriska riksmuseet

Genom att vara en arena för kunskap, upplevelser, samtal och debatt vill vi bidra till att öka allas kunskap om vår gemensamma miljö och natur samt bidra till att påverka och förnya landets miljö- och naturvårdsarbete. Våra samlingar utgör ett fantastiskt arkiv med närmare tio miljoner föremål. Här kan du besöka utställningar på olika teman, lyssna till föredrag och delta i programaktiviteter. Naturhistoriska riksmuseet har en stor och aktiv forskningsavdelning. Enheten för miljöforskning och -övervakning studerar förändringar av skeenden i naturen. Vi övervakar halter och effekter av miljögifter i vår miljö, vi följer förekomsten av pollen i luften och fåglars flyttningsmönster samt följer sälar och havsörnars populationsutveckling. Enheten ansvarar för insamling, provtagning och förvaring av material för studier av miljögifter inom den svenska miljöövervakningen och bedriver övervakning av hälsotillståndet hos säl, utter, havsörn och tumlare. Vi ansvarar för en av världens äldsta miljöprovbanker som rymmer mer än 350 000 prover av bland annat sillgrissleägg och fisk från Östersjön och Västkusten liksom vävnadsprover från sälar, renar, Statens Vilt (vissa rovfåglar, björn, varg, utter m.fl. arter), humanmjölk mm. Merparten av våra tidserier inleddes mellan 1960-1980- talen.

Vi söker nu en Förste intendent med gedigen erfarenhet av statistisk behandling av miljöövervakningsdata.

Arbetsuppgifter
Bedriva forskning relaterad till enhetens miljöövervakning. Din huvuduppgift är vidareutveckling och optimering av enhetens övervakning av miljögifter med stor vikt på statistiska analyser av miljögiftsdata i biologiska matriser. Detta omfattar t.ex. utvärdering av temporala/spatiala trender och andra typer av mönster samt simulering för optimering av provtagningsstrategier inom våra omfattande miljöövervakningsprogram. Du kommer att vara enhetens statistiska expert och bistå andra forskare med rådgivning och hjälp. Ytterligare arbetsuppgifter är att handleda doktorander och gästforskare, samt delta aktivt i enhetens arbete.

Kvalifikationer
Doktorsexamen i relevant ämnesområde (biologi, kemi, ekotoxikologi eller statistik) med dokumenterat bred erfarenhet av statistisk databehandling inom miljögiftsforskning och/eller miljöövervakning. Du ska vara väl förtrogen med statistiska metoder som till exempel tidstrendsanalys och rumslig statistik samt multivariata och icke parametriska metoder, modellering och simuleringsanalyser och ha en gedigen erfarenhet av R. Du har stor vana av att rapportera och publicera resultat från vetenskapliga undersökningar och vi ser gärna att du har erfarenhet av att handleda studenter, doktorander och post docs.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att fungera som resursperson avseende statistik i en arbetsgrupp och har vana av att samarbeta med andra myndigheter och internationella organisationer. Du är en stark forskare med dokumenterad erfarenhet att erhålla externa forskningsmedel. Du pratar engelska och (gärna) även svenska eller har en stark vilja att lära dig.

Ansökningshandlingarna ska bestå av en PDF och innehålla:
·  Ansökan med CV/meritförteckning.
·  Publikationslista över samtliga vetenskapliga arbeten, de fem mest betydelsefulla markerade.
·  Redogörelse för erfarenhet inom forskning och laboratoriearbete.
·  Kortfattad redogörelse för aktuell forskning och idéer för framtida forskningsaktiviteter.
·  Övriga handlingar eller uppgifter som sökande anser vara av betydelse.
·  Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Naturhistoriska riksmuseet har möjlighet att efter ansökan och prövning befordra anställda till professor. Vi eftersträvar att vara en jämställd arbetsplats med etnisk och kulturell mångfald.

Närmare upplysningar lämnas av Olle Karlsson, enhetschef (olle.karlsson@nrm.se) Fackliga företrädare är Sara Danielsson, SACO-S och Anna Sandberg, ST. Alla nås på telefon 08-519 540 00.

De fullständiga ansökningshandlingarna (på svenska eller engelska) ska ha inkommit till rekrytering@nrm.se eller Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007,104 05 STOCKHOLM senast den 15 januari 2019. Märk ansökan med dnr 2.3.1-640-2018.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes