FMS årsmöte och vårkonferens 15 mars 2016 i Stockholm- Save the date

Årets vårmöte går av stapeln tisdagen den 15 mars, i samband med Statistikfrämjandets årsmöte dagen innan (måndag 14 mars).

Plats: Stockholms universitet: Ahlmannsalen, Geovetenskapens hus, plan 3 i hus U, Svante Arrhenius väg 12, Stockholm.

Mer information kommer inom kort!

FMS höstmöte: 20 okt 2015

Här är programmet!

2015 års stipendium utdelat

Vi gratulerar Aleksandra Turkiewicz, Bénédicte Delcoigne, Måns Mågnusson och Sara Gustavsson som tillsammans får dela på 20 000 kronor!

FMS stipendium 2015

FMS utlyser för år 2015 ett eller flera stipendium på ett sammanlagt belopp om högst 20 000 kr. Se mer information i utlysningen och i ansökningsformuläret ; fullständig ansökan skickas till oss per mejl (fmsstyrelse@gmail.com) senast 14 augusti 2015.

FMS höstmöte: 20 okt 2015 – save the date

Mötet kommer att vara på Lunds universitet. Mer information kommer inom kort!

FMS årsmöte och vårkonferens

Nu är FMS årsmöte och vårkonferens över för denna gång! Mötet hölls på KI den 17 mars, och runt 40 personer var med. Temat var ”framtidens biostatistik” och vi fick lyssna på spännande presentationer som vi hoppas kunna lägga upp på hemsidan inom kort. På eftermiddagen hölls en paneldiskussion där både panel och publik var väldigt engagerade! Bland annat diskuterades utbildningen av biostatistiker idag och hur den kan förbättras, samt hur andelen biostatistiker inom läkemedelsindustrin har minskat i Sverige. Även hur biostatistiker som yrkesgrupp ska hantera de utmaningar som kommer med ”the big data era” diskuterades.

Övriga kommentarer under dagen rörde bland annat huruvida de vetenskapliga delarna av FMS möten bör vara på engelska istället för på svenska, samt att FMS ytterligare bör samarbeta med internationella organisationer och föreningar. Båda dessa saker har och kommer att fortsätta diskuteras på FMS styrelsemöten.

Välkommen på FMS Årsmöte och Vårkonferens den 17 mars i Stockholm

Nu är det inte långt kvar till FMS vårkonferens med årsmöte. Denna gång träffas vi tisdagen den 17/3 på Karolinska Institutet, hörsal ”Inghesalen” (Tomtebodavägen 18 a). Anmäl dig här senast 27/2. Mötet är avgiftsfritt och FMS bjuder medlemmar på lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Titta gärna på programmet för att se vilka talare vi bjudit in.

Tips! Missa inte Statistikfrämjandets årsmöte dagen innan (16/3). För anmälan till mötet samt middag se separat inbjudan från Statistikfrämjandet.

Vi ses!

FMS vårmöte 2015 – save the date

Årets vårmöte går av stapeln tisdagen den 17 mars, i samband med Statistikfrämjandets årsmöte dagen innan (måndag 16 mars). Mötet kommer att vara på KI campus Solna. Årets tema är ”framtidens biostatistik”. Mer information kommer inom kort!

Rapport från höstmötet i Köpenhamn

Det gemensamma FMS/DSBS-mötet i Köpenhamn blev mycket lyckat med intressanta presentationer och aktiva deltagare. Bland annat var Stephen Senn på plats med presentationen ”Open Data & Closed Minds?”. Övriga talare inkluderade Theis Lange och Karl Bang Christensen. Program samt alla presentationer från mötet finns här under rubriken ”Höstmöte – The 2014 Joint DSBS/FMS Meeting”.

2014 års stipendium utdelat

Vi gratulerar Alessandra Grotta och Per Broberg som tillsammans får dela på 15 000 kronor!

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes