Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2017 består av:

Ordförande: Rebecka Jörnsten (Chalmérs)

Sekreterare: Tobias Arvemo (Högskolan Väst)

Kassör: Tatjana von Rosen (Statistik, Stockholms universitet)

Ledamot: Rolf Larsson (Mat.stat, Uppsala universitet)

Ledamot: Moudad Alam (Högskolan i Dalarna)

Ledamot: Tatjana Pavlenko (Mat.stat, KTH)

Representant i Svenska Statistikfrämjandets styrelse: Rebecka Jörnsten (Chalmérs)

Revisorer för verksamhetsåret 2017 är:

Pierre Carbonnier (Statistik, Lunds universitet)

Hans Nyquist (Statistik, Stockholms universitet)

Anders Björkström (Mat.stat., Stockholms universitet) (suppleant)

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes