Höstmöte: Att undervisa i statistik/matematisk statistik

Cramérsällskapet anordnar ett höstmöte kl 10-15 den 4 december 2015 kl på KTH i sal D2, som ligger på våning 3 i huvudbyggnaden (Karta).

Temat för höstmötet är Att undervisa i statistik/matematisk statistik och mötet kommer att bjuda på tre föredrag samt diskussioner kring mötets tema, bl.a. om undervisning i etik och kommunikation m.m. Inbjudna talare är Olle Häggström, Maria Karlsson samt Timo Koski.

Lunch sker på egen hand (dvs på egen bekostnad), men det finns platser bokade på restaurang Jakthornet så att de som vill kan gå och äta tillsammans.

Programmet för Cramersällskapets höstmöte 2015.

Anmälan till mötet sker via e-post till Cramérsällskapets sekreterare (maria.karlsson@umu.se) senast den 25 november.

ECAS-kurs: Statistical Analysis of Network Data

European Courses in Advanced Statistics (ECAS) ordnar vartannat år en kurs för doktorander och forskare i Statistik. Bland kursdeltagarna brukar också finnas många forskare från andra ämnesområden. Detta gör att man under kurserna både kan lyssna till intressanta föreläsningar och ha möjlighet att knyta intressanta och värdefulla kontakter. I år ordnas en kurs med rubriken ”Statistical Analysis of Network Data” i Herrsching, Tyskland, den 28 september – 2 oktober.

För information och anmälan, se länken http://www.statistik.lmu.de/ecas/

Listan med lic- och doktorsavhandlingar uppdaterad

Sidan där vi listar licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar i statistik eller matematisk statistik är uppdaterad. Hittills i år har, som vi fått kännedom om, tre personer disputerat och en person lagt fram en licentiatavhandling. Vi upptäckte också att vi glömt Jan Lennartssons doktorsavhandling från oktober i fjol i listan, men nu finns den också med. Saknar ni ytterligare avhandlingar så är vi tacksamma om ni meddelar oss.

Måns Thulin

Cramérpriset 2015 till Måns Thulin

Måns Thulin tilldelades 2015 års Cramérpris med följande motivering:

2015 års Cramérpris har tilldelats Måns Thulin som disputerade i matematisk statistik vid Uppsala universitet. Måns Thulin har både en djup och bred kunskap inom ämnet och visar detta på flera sätt. I sin avhandling ‘On Confidence Intervals and Two-Sided Hypothesis Testing’ har Måns Thulin visat en mycket hög vetenskaplig kvalitet med fem publicerade artiklar under eget namn samt ett manuskript. Utöver den välarbetade avhandlingen har Måns Thulin även visat upp en bred kunskap inom ämnet genom ytterligare fyra publikationer varav två inom tillämpningsområden.

Cramérpriset utdelas årligen till en person som har disputerat i statistik eller matematisk statistik under det gångna året. Tidigare pristagare finns här.

Vårkonferens med årsmöte

Temat för Cramérsällskapets vårkonferens är Att mäta kunskap. Under vårkonferensen kommer också Cramérpriset att delas ut. Vårkonferensen äger rum i samband med föreningens årmöte den 17 mars 2015. Anmälan görs senast 5 mars till Cramérsällskapets sekreterare Maria Karlsson (maria.karlsson@umu.se).

———————————————————————–

Program

Tid: 9.00 – 12.30, 17 mars 2015
Plats: Sal ”Parker” på Karolinska Institutet (KI), Stockholm.

09.00-09.10 Inledning, Lars Rönnegård

Att mäta kunskap

09.10-09.50 Högskoleprovet utifrån en statistikers perspektiv, Marie Wiberg, Umeå universitet
09.50-10.30 Lite analys av analysen i PISA, Sture Holm, Chalmers
10.30-10.40 Frågestund

10.40-11.00 Kaffe/te

Cramérpriset 2015

11.00-11.45 Prisutdelning och föredrag av pristagaren

Cramérsällskapets årsmöte

11.45-12.30 Årsmötesförhandlingar
————————————————————————

Dagen innan, d.v.s. 16 mars, har Svenska Statistikfrämjandet sitt årsmöte och anordnar sin årskonferens med temat ”Statistics in Life Science” och den kvällen bjuder Svenska Statistikfrämjandet sina medlemmar på middag. Anmälan till denna middag och till årsmöte med konferens görs separat. Anmälans ska ske senast 5 mars till föreningens klubbmästaradress klubbfram@gmail.com.

Utlysning av Cramérsällskapets årsmöte 17 mars 2015

Härmed utlyses Cramérsällskapets årsmöte till tisdag den 17 mars 2015 på Karolinska institutet, Stockholm.

Motioner till årsmötet skickas senast den 17 februari till föreningens sekreterare, Maria Karlsson (maria.karlsson@umu.se).

Samma dag som årsmötet anordnas en vårkonferens då bl.a. Cramérspriset delas ut och pristagaren håller en presentation om sin doktorsavhandling. En eller flera talare kommer dessutom att hålla föredrag inom vårkonferensens tema ”Att mäta kunskap”. Mer information om detta kommer att efterhand läggas upp på Cramérsällskapets hemsida. Anmälan görs senast 5 mars till Cramérsällskapets sekreterare Maria Karlsson (maria.karlsson@umu.se).

Dagen innan mötet, d.v.s. 16 mars, har Svenska Statistikfrämjandet sitt årsmöte och anordnar sin årskonferens med temat ”Statistics in Life Science” och den kvällen bjuder Svenska Statistikfrämjandet sina medlemmar på middag. Anmälan till denna middag och till årsmöte med konferens görs separat. Anmälans ska ske senast 5 mars till föreningens klubbmästaradress klubbfram@gmail.com.

Varmt välkomna!

Kenneth Carling
Ordförande

Utlysning av Cramérpriset 2015.

Cramérpriset utdelas årligen till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik. För att komma i fråga för årets pris skall avhandlingen med framgång offentligt försvarats under nomineringsperioden från 8 februari 2014 till 6 februari 2015.

En avgörande faktor är avhandlingens vetenskapliga kvalitet, och ett mått är om och i så fall i vilka tidskrifter avhandlingens artiklar blivit accepterade för publikation. Förutom detta kan även andra aspekter vägas in, såsom pedagogisk skicklighet och personliga egenskaper. Ett mått på den pedagogiska skickligheten kan vara hur väl avhandlingens inledning är skriven.

Cramérsällskapets styrelse samlar först in nomineringar. Vem som helst kan skicka in nomineringar, även om det naturligaste är detta görs av avdelningsföreståndare/prefekt vid kandidatens institution i samråd med handledare. I nomineringen kan, men måste inte, ingå utlåtande av opponenten och/eller någon medlem av betygskommittén. Även utlåtande skrivet av annan person, t.ex. den nominerades nuvarande chef, kan ingå. Referenspersoner kan också anges. För att bidra till en hållbar miljöutveckling accepterar Cramérsällskapet endast nomineringar (d.v.s. avhandlingen samt en motivering) i elektronisk form.

Efter att nomineringarna kommit in tillsätts en oberoende grupp av sakkunniga av styrelsen (Styrelsemedlemmar kan ingå om inte jäv föreligger). Denna grupp har till uppgift att till styrelsen lämna in en rangordning med motivering. Därefter fattar styrelsen beslut om pristagare. Pristagaren förväntas presentera sin avhandling vid Cramérsällskapets årsmöte den 17 mars 2015.

Pristagaren belönas med ett diplom samt 5000 kr.

Välkommen med din nominering senast den 6 februari 2015!

E-posta ditt förslag till Cramérsällskapets ordförande med adress kca@du.se

Betala medlemsavgiften för 2014

2014 lider mot sitt slut och det är hög tid att betala medlemsavgiften till Cramérsällskapet.

Du som var medlem 2013, men ännu inte betalt medlemsavgiften för 2014 har i dagarna fått ett mejl från Cramérsällskapets kassör, Leif Ruckman. Har du inte fått något mejl har du redan betalt medlemsavgiften.
Är du ännu inte medlem är du varmt välkommen att bli medlem.

Vi hoppas att du fortsatt vill stödja vårt arbete med att främja utbildning och forskning inom statistik och matematisk statistik.
Du betalar avgiften genom att sätta in 50:- på pg 52 58 69-4 och skriv ditt namn samt att det gäller medlemsavgift 2014.

Vi är extra tacksamma om du betalar i god tid innan nyår så att avgiften kommer in i bokföringen på ”rätt år”, dvs. 2014.

Cramérsällskapets styrelseledamot invald i The European Regional Committee of the Bernoulli Society (ERC)

Maria Karlsson, Umeå universitet, har valts in som en av åtta nya medlemmar i The European Regional Committee of the Bernoulli Society (ERC), för perioden 2015-2018. Maria Karlsson sitter sedan 2012 i styrelserna för både Svenska statistikfrämjandet och Cramérsällskapet. En av anledningarna till att hon valts in i ERC är hennes engagemang i dessa båda föreningar. Ordförande i ERC, professor Ernst Wit, skriver i Bernoulli News (nr 2, 2014) i samband med att ERC:s nya kommittémedlemmarna presenteras att ” Many of these new members have ties to their national societies, strengthening thereby the ERC as a real platform for Statistics and Probability in Europe”.

Läs mer om Marias tankar kring uppdraget på Umeå universitets hemsida.

19 disputationer och 3 licentiatseminarier

Ni glömmer väl inte att titta in på Cramérsällskapets sida med kommande och tidigare disputationer och licentiatseminarier i statistik eller matematisk statistik ibland. Nu i slutet av året är det många avhandlingar som läggs fram vid våra svenska lärosäten. I år kommer totalt 19 doktorsavhandlingar och 3 licentiatuppsatser i statistik/matematisk statistik att ha försvarats.

Vi hoppas att vi inte missat någon och, om så ändå är fallet, att ni meddelar oss detta så att vi kan göra listan komplett.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes