Cramérpriset

Cramérpriset utdelas årligen till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik under året. En avgörande faktor är avhandlingens vetenskapliga kvalitet, och ett mått är om och i så fall i vilka tidsskrifter avhandlingens artiklar blivit publicerade. Förutom detta ska även andra aspekter vägas in, såsom pedagogisk skicklighet och personliga egenskaper. Ett mått på den pedagogiska skickligheten kan vara hur väl avhandlingens inledning är skriven.

Cramérsällskapets styrelsen beslutar om pristagare. Pristagaren förväntas presentera sin avhandling vid Cramérsällskapets årsmöte.

Tidigare pristagare

2017 Jens Malmros
2016 Joseph Nzabanita
2015 Måns Thulin
2014 Feng Li
2013 David Bolin
2012 Fredrik Jonsson
2011 Anton Grafström
2010 Patricia Geli Rolfhamre

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes