Archive for the ‘Okategoriserade’ Category

Cramérpriset 2017 till Jens Malmros

Cramérpriset 2017 har tilldelas Jens Malmros som disputerade i matematisk statistik i juni 2016 med avhandlingen Studies in respondent-driven sampling: Directed networks, epidemics, and random walks vid Stockholms universitet. Jens Malmros jobbar nu på SCB.

Kallelse till årsmöte den 24 mars 2017 i Lund

Medlemmarna i Cramérsällskapet kallas härmed till ordinarie årsmöte den 24 mars 2017. Mötet äger rum 11.15-12.00 Matematikcentrums lokaler i Matematikhuset, Sölvegatan 18, Lund. Samma dag som årsmötet anordnas en vårkonferens. Inbjuden talare är Patrik Rydén, Umeå universitet är inbjuden talare. Patrik Rydén kommer att tala om Big Data – utmaningar och möjligheter. Under vårkonferensen kommer […]

Registration for the Winter Conference in Statistics 2017 in Åre closes January 31

The Winter Conference in Statistics in Åre, 12-16 March, 2017, with topic Statistical analyses of big and high dimensional data – approached by Generalized Additive Models and Functional Data Analysis is open for registration. Registration closes on January 31. The two main speakers at the conference, Jane-Ling Wang (University of California, Davis) and Simon Wood […]

Utlysning av årsmöte i Cramérsällskapet 2017

Cramérsällskapets årsmöte 2017 äger rum fredagen den 24 mars. Årsmötet kommer att hållas i Lund. Närmare information om tid och plats kommer senare. Motioner till årsmötet skall ha inkommit till föreningens ordförande Rebecka Jörnsten (jornsten@chalmers.se), senast onsdagen den 15 februari. Samma dag som årsmötet planeras en temadag/vårkonferens om Big Data och hur det påverkar forskning […]

The Winter Conference in Statistics 2017 – Registration is now open

The Winter Conference in Statistics 2017 is organised next year by the Department of Mathematics and Mathematical Statistics and the Department of Statistics at Umea University togheter with the Swedish Statistical Society (Svenska statistikfrämjandet). The title of the 46th Winter conference in Statistics is Statistical analyses of big and high dimensional data – approached by […]

Joseph Nzabanita

Cramérpriset 2016 till Joseph Nzabanita

2016 års Cramérpris har tilldelats Joseph Nzabanita som disputerade i matematisk statistik vid Linköpings universitet inom det bilaterala SIDA-finansierade programmet ”The UR-Sweden Programme for Research, Higher Education and Institutional Advancement” i Rwanda. Motivering:

Nya styrelsen för Cramérsällskapet

Den 15 mars hölls Cramérsällskapets årsmöte och följande styrelse valdes: Ordförande: Rebecka Jörnsten (Chalmérs) Nyval Sekreterare: Tobias Arvemo (Högskolan Väst) Nyval Kassör: Tatjana von Rosen (Statistik, Stockholms universitet) Omval Ledamot: Maria Karlsson (Statistik, Umeå universitet) Nyval Ledamot: Rolf Larsson (Mat.stat, Uppsala universitet) Nyval Ledamot: Johan Lindström (Mat.stat., Lunds universitet) Omval Ledamot: Tatjana Pavlenko (Mat.stat, KTH) […]

Årmöte den 15 mars 2016 i Stockholm

Härmed utlyses Cramérsällskapets årsmöte tisdag den 15 mars 2016 på Klara konferens i Stockholm. Motioner till årsmötet skall skickas senast den 15 februari till föreningens sekreterare, Maria Karlsson (maria.karlsson@umu.se) Samma dag som årsmötet anordnas en vårkonferens då bl.a. Cramérspriset delas ut och pristagaren håller en presentation om sin doktorsavhandling. Anmälan görs senast 26 februari till […]

Nominera till Cramérpriset 2016

Cramérpriset utdelas årligen till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik. För att komma i fråga för årets pris skall avhandlingen med framgång offentligt försvarats under nomineringsperioden från 7 februari 2015 till 8 februari 2016. En avgörande faktor är avhandlingens vetenskapliga kvalitet. Ett mått är om, och i så fall i vilka tidskrifter, avhandlingens artiklar […]

Välbesökt höstmöte

Fredagen den 4 december anordnades ett höstmöte med ”Att undervisa i statistik/matematisk statistik” som tema på KTH i Stockholm med ca 30 deltagare. Trots den regniga och blåsiga promenaden till restaurangen under lunchen så blev det ett mycket lyckat möte där vi fick lyssna på intressanta föredrag av professor Olle Häggström från Chalmers, professor Timo […]

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes