Computational Social Science på Linköpings universitet

Masterprogrammet i Computational Social Science (CSS) är en spetsutbildning som ska ge de studerande de kunskaper och färdigheter som behövs för att med hjälp av avancerade datorbaserade metoder analysera komplexa sociala processer och för att utveckla teoretiskt och empiriskt grundade förklaringar av viktiga samhällsfenomen. Exempel på sådana samhällsfenomen inkluderar skolors sociala och etniska segregering, företags tillväxt, samt politisk och kulturell förändring.

Programmet riktar sig till studenter med intresse för samhällsvetenskap som vill lära sig avancerade metoder för dataanalys inom områden såsom nätverksanalys, distribuerad databehandling och maskininlärning såväl som olika simuleringsmetoder.

För mer information besök programmets hemsida: www.liu.se/css

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes